Wonen en ruimtelijke ordening

Nieuws over dit onderwerp

Persweetjes uit Ingelmunster

Infomoment nieuwe Dorpsbrug  De bouw van de nieuwe Dorpsbrug is in volle voorbereiding. Momenteel is de bouwvergunning aangevraagd. Op 4 mei organiseren waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal …